Vi fremstiller og isætter alle former for aftagelige tandproteser!

Hvad med "Aftagelige tandproteser" på implantater!

Eller fuld narkose ved tandudtrækning!

 

              Herunder vælg din behandling :

u Helproteser.

u    Delproteser i acryl, (provisorier).

u    Unitor-proteser i stål eller guld.

u    Immediatproteser, (tandudtrækning)

u   Implantatproteser, (tryklåsproteser).

u   Duplikeringer.

u   Rebaseringer.

u   Reparationer.

u    Udvidelser.

u   Alt vedligeholdende protesearbejde.

u    Salg af protesetilbehør.

u Planlægning af din nye protese -behandling.

Du kan altid henvende Dig direkte til os på   vores klinik, for en uforpligtende og uddybende samtale om, hvilken individuel behandlings-løsning vi kan tilbyde Dig!

Protesen er vigtig for bevarelsen af det kosmetiske indtryk, samt tyggefunktionen.

Hos os bliver Du behandlet efter de til en hver tid gældende regler, det være sig Niumgodkendelser, metoder og teknologier.

Tilbage til toppen:

Helproteser:    

En helprotese er en tandprotese der erstatter alle tænder i enten over- eller underkæben. Tandprotesen laves individuelt til den enkelte patient. Vi kan på klinikken tilbyde at lave flerfarvede fronttandsopstillinger, samt lave gingivaimitation, sådan at protesematerialet ligner de naturlige gummer, og herved kan opnå den individuelle tandopstilling, som passer lige netop til dig og dit behov.

Tilbage til toppen:

Delprotese eller provisorie:

Hvis man kun får enkelte tænder trukket ud, eller mangler enkelte tænder, er det vigtigt at de erstattes af en delprotese.
Det er meget vigtigt for almenbefindendet at man altid bevarer den fulde udstrækning af tænder i sin mund. 
En delprotese eller provisorie i acryl erstatter de manglende tænder, f.eks. efter en tandudtrækning, eller hvis resttandsættet har en begrænset levetid.
Den sikrer at de naturlige tænder bliver siddende i tandrækken, og ikke bliver overbelastede, samt giver PT tid til lidt "oplæring".

Tilbage til toppen:

Unitor-protese, stål eller guld:

Hvis man kun får enkelte tænder trukket ud, eller mangler enkelte tænder er det vigtigt at de erstattes af en delprotese.
Det er meget vigtigt for almenbefindendet at man altid bevarer den fulde udstrækning af tænder i sin mund. 
En unitor-protese kan være fremstillet i stål eller guld, og er en mere permanent løsning på erstatning af manglende tænder, samt sikrer at de naturlige tænder bliver siddende i tandrækken, og ikke bliver overbelastede.

Tilbage til toppen:

Immediatproteser:

Tandudtrækningsprotese  (Immediat) er den protese, man får indsat umiddelbart efter tandudtrækning.
Tandudtrækningen foregår hos din egen eller anden valgt tandlæge, efter at vi i samarbejde med denne, har lagt en behandlingsplan.

Det er vigtigt De henvender Dem hos os, inden De påbegynder behandlingen.

En immediat-protese fremstilles efter afstøbning af de naturlige tænder og laves som en nøjagtig kopi af dine egne tænder, evt. efter foto, eller efter dine ønsker om evt. ændring af farve og tand-opstilling

Ved denne form for tandprotese, opnår De følgende fordele:

1. De skal ikke gå tandløs i en længere periode.
2. De bevarer Deres naturlige udseende.
3. Protesen fungerer som en optimal ”sårheler”.
4. Stabilisering af kæbeleddet.
5. Beholder en del af tyggeevnen i ophelingsperioden.                                                                                   6. Opnår en støtte af kindtænder og læber.

Protesen indsættes lige efter tandudtrækningen, og da den sidder som en kappe uden på sårene, vil den virke som en forbinding.                                                                                                          Den skal sidde i ca. 12 timer, hvorefter tandteknikeren tager protesen ud og sårene efterses og der aflastes for eventuelle tryksår.

Som følge af tandudtrækningen vil gummen begynde at ændre facon på grund af  ændringer af knoglen, (knogle-svind), samtidig med at der sker en sårheling.
I den efterfølgende tid kontrollere vi at alt forløber som det skal.

Efter ca. 1-3 måneder, er kæbeknoglen svundet så meget, at protesen skal fyldes med en midlertidig  underforing.
Der skal påregnes tilretninger af protesen i hele ophelingsperioden.


Efter ca. 6  måneder, når gummen har fået sin endelige form, skal protesen Duplikeres. Det vil sige protesematerialet skal udskiftes til nyt, således at bid, tyggefunktion og pasform bliver endeligt justeret.
6 måneders opheling er jo et gennemsnit og det er ikke ualmindeligt at der skal foretages "efterjusteringer"  efter ca. et år.

Tilbage til toppen:

Implantatproteser:

Fremstillet som kopi af den bestående protese, eller efter foto for at tilbageføre det oprindelige udseende, men fastholdes på kunstige rødder med tryklåse.
Behandlingen udføres i samarbejde med kirurg og tandlæge og tit i forbindelse med en immediatbehandling. (se ovenfor)

Patienter, der ikke har bevaret egnede, sunde tandrødder, kan i de allerfleste tilfælde få indsat implantater (kunstige tandrødder).
Når knoglen har vokset sig fast omkring implantatet, kan dette anvendes til fastgørelse af en hel eller delprotese, hvor en implantatprotese "klikkes" på indopererede implantater i kæbeknoglen.
På denne måde fastgøres protesen så det føles som egne tænder.
Protesen kan tages ud når den skal renses.

Implantatprotesen anbefales til stort set alle, og specielt til personer, der har besvær med at fastholde en aftagelig tandprotese eller som ikke kan vænne sig til tanken om, at tænderne ikke sidder urokkeligt fast.

På en implantatprotese i ok kan man som regel også undgå "ganen", hvilket jo giver en bedre smagsoplevelse, samtidigt med at vi kan give læben et lille kosmetisk løft.

Tilbage til toppen:

Med venlig hilsen

Flemming  Lundgaard